וילה באלאנס בתקשורת

עם פתיחת החופש הגדול: הסימנים לזיהוי התמכרויות בקרב נערים

אמרתי לו, "תבחר. אני והילדה או הג'וינט שביד שלך"